Thép hộp 30×60, 40×80, 50×100, 60×120, 70×140<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-ccff196a62152'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='3785' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thép hộp 30×60, 40×80, 50×100, 60×120, 70×140
0 (0)

15 Tháng Bảy, 2021
Thép hộp 30×60, 40×80, 50×100, 60×120, 70×140 phân phối tại công ty Sáng Chinh với mọi độ dày khác nhau, khách hàng dễ dàng chọn lựa. Việc sở hữu nguồn thép hộp tốt nhất sẽ giúp cho công trình...