Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-5104574b567e8'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='3881' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
0 (0)

– Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (trước đây được gọi là Phi trường Tân Sơn Nhứt) là Cảng hàng không quốc tế ở miền Nam Việt Nam. Hiện nay, đây là sân bay lớn nhất của nước ta...